ДНЗ "Полонський агропромисловий центр професійної освіти"

Сторінки

Інформаційно-цифрова компетентністьКлючова компетентність "Інформаційно-цифрова компетентність" 

Використання цифрових технологій для пошуку потрібної історичної та соціальної  інформації, її нагромадження, перевірка і впорядкування, створення вербальних і візуальних (графіки, діаграми, фільми) текстів, мультимедійних презентацій та поширення їх; виявлення маніпуляцій інформацією соціального та історичного змісту під час аналізу повідомлень електронних медіа; виявлення джерел й авторів інформації, вміння робити коректні посилання. 

Навчальні ресурси: публікації на історичну, соціально-політичну тематику, електронні інформаційні ресурси, цифрові бібліотеки.


Інтерактивні плакати
Інтерактивні вправи
Розділ І. Україна в роки Першої світової війни
Розділ ІІ. Початок Української революції
Розділ ІІІ. Розгортання Української революції. Боротьба за відновлення державності
Розділ ІV. Встановлення й утвердження комуністичного тоталітарного режиму в Україні

Плейлист Історія України 10 клас
Історія України 10 клас
Урок 1. Вступ. Повторення 
1. Онлайн-архів «Еuropeana 1914-1918»
2. Стаття на ресурсі УКРАЇНСЬКА ПРАВДА. ІСТОРИЧНА ПРАВДА про «Еuropeana 1914-1918»

Розділ І. Україна в роки Першої світової війни
Урок 2.  Українські землі на початку Першої світової війни
1. С.В. Петлюра Війна і українці

Урок 3. Україна в умовах розгортання Першої світової війни
1. Австро-угорські військ в Західній Україні 1917 р. (відео):
https://www.youtube.com/watch?v=MjYvGz0_hMc
2. Бій за гору Маківка (відео):
3. Українці і Велика війна (відео):
4. Українці в Першій світовій війні
5. Жінки Європи у Першій світовій війні (1914-1918 рр.):
6. Фільм-апокаліпсис «Перша світова війна»
7. Жінка в мундирі. 100 років тому

Урок 4. Україна в умовах розгортання Першої світової війни
1. Австро-угорські військ в Західній Україні 1917 р. (відео):
https://www.youtube.com/watch?v=MjYvGz0_hMc
2. Бій за гору Маківка (відео):
3. Українці і Велика війна (відео):
4. Українці в Першій світовій війні
5. Жінки Європи у Першій світовій війні (1914-1918 рр.):
6. Фільм-апокаліпсис «Перша світова війна»
7. Жінка в мундирі. 100 років тому

Урок 5. Практичне заняття. «Українські політичні організації й середовища в Російській та Австро-Угорській імперіях: порівняльний аналіз стратегії здобуття української державності»
1. Програмові документи СВУ «Наша платформа»
2. «Маніфест» ГУР
3. Політична програма Загальної української ради
РОЗДІЛ 2. ПОЧАТОК УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ
Урок 7.  Визрівання революційного руху в Україні (1916 – весна 1917 р.)
1. Перша відозва Української Центральної Ради
2. Як починала Українська Центральна Рада
3. Архів творів М. Грушевського
4. Формування перших військових частин у період Української національної революції
5. Фільм. Вільне козацтво-1

Урок 8. Проголошення автономії України.
1. Перший Універсал УЦР
2. Фільм «Володимир Винниченко»

Урок 9-10. Утворення Української Народної Республіки.
1. ІІІ Універсал
2. Стаття: «Народе мій, для тебе я жив…»

Урок 11. Боротьба радянської Росії проти УНР.
1. ІV Універсал Української Центральної Ради
2. ІV Універсал (Уривок з фільму «Арсенал»)
https://www.youtube.com/watch?v=LFEaG8CtXVE

Урок 12. Перша спроба радянської Росії загарбати Україну.
1. Конституція УНР (Статут про державний устрій, права і вольності УНР)
2. Брестський мир
3. Історична правда. «Петро Болбочан, полковник армії УНР». Фільм

Розділ 3. РОЗГОРТАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ. БОРОТЬБА ЗА ВІДНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНОСТІ
Урок 18. Українська Держава за доби гетьманату.
1. Фільм «Гетьман П. Скоропадський»
2. Левчук Д. Гетьман Павло Скоропадський у світлі історичних подій

Урок 19.  УНР за доби Директорії.
1. Фільм «Отаманщина. Авантюристи громадянської війни»
2. Відозва Директорії Української Народної Республіки
3. Фільм «Симон Петлюра»
4. Фільм «Нестор Махно. Золото або воля»

Урок 20. Західноукраїнська Народна Республіка.
1. Тимчасовий Основний Закон про державну самостійність українських земель бувшої Австро-Угорської монархії
2. Фільм. ЗУНР. Історія України-Галичини. К. Левицький
3. Державно-правове становище Підкарпатської Русі в Чехословацькій республіці
4. Фільм «Буковинське віче – історичне рішення і перший крок до незалежності»

Урок 21. Радянсько-російська окупація України.
1. Сергій Мазлах, Василь Шахрай «До хвилі»
2. Козаки «Холодного Яру проти ЧК 01»
3. Фільм Невідома Україна. «Більшовики перемагають»

Урок 22. УНР у пошуках шляхів збереження державної незалежності
1. Фільм «Рейд у безсмертя»
2.  Владислав Верстюк. Ризький мирний договір 1921 р. і завершення боротьби за Українську Народну Республіку

Урок 23.  Культура й духовне життя за доби Української революції.
1. В.Вернадський «У пошуках живої речовини»
2. Фільм «Феномен у європейській та українській культурі – Агатангел Кримський»
3. Фільм «Молодий театр Леся Курбаса»
4. Фільм «Георгій Нарбут. Живі  картини»
5. Стаття «Автокефалія для Української церкви спроба №….?»
6. Фільм «Сміх крізь сльози: повсякденне життя в революційній Україні (1917-1922 рр.)

Розділ 4. ВСТАНОВЛЕННЯ Й УТВЕРДЖЕННЯ КОМУНІСТИЧНОГО ТОТАЛІТАРНОГО РЕЖИМУ В УКРАЇНІ

Урок 29. Входження УСРР до складу СРСР.
1. Союзний робітничо-селянський договір між УСРР і РСФСР (1920 р., грудня 28)
2. Фільм «День в історії. Створення СРСР та Конституція СРСР»

Урок 30. Упровадження НЕПу в УСРР.
1. Фільм «Україна в 20-х – на поч.. 30-х рр.. Воєнний комунізм. НЕП. (укр.). ЗНО з історії України»
2. Фільм  «Голодомор 1921-1922»
3.  Фільм «Прихід Й.Сталіна до влади. (укр.). ЗНО з історії України»
4. Фільм «Цей день 2.12.1890 – народився Олександр Шумський, один із «батьків українізації» 1920-1930-х рр.

Урок 31. Трансформаційні процеси в суспільно-політичному житті УСРР (20-ті роки ХХ ст.)
1. Фільм «Українізація»
2. Фільм «Політика українізації та коренізації 1920-1930 років. Пишемо історію»

Урок 32. Зрушення у промисловості й господарюванні УСРР.
1. Фільм «Сталінська індустріалізація (укр.). ЗНО з історії України»
2. Фільм «Україна у складі СРСР. Індустріалізація і колективізація»

Урок 33. Життя українського села.
1. Фільм «Голодомор 1932-1933 рр. Постгеноцидний синдром»
2. Фільм «Суцільна колективізація в СРСР (укр.). ЗНО з історії України»

Урок 34. Громадсько-політичні реалії УСРР.
1. Фільм «Великий терор в Україні 1937-1938 роках. Пишемо історію»
2. Фільм «Культ особи Й.Сталіна. Масові репресії (укр.). ЗНО з історії України
3. Конституція (Основний закон) Української Радянської Соціалістичної Республіки
4. Фільм «Історія українського конституціоналізму»

Урок 36. Процеси в національно-культурному житті радянської України.
1. Фільм «Лев Ландау. Наукові праці і внесок у фізику»
2. Фільм «Михайло Кравчук: «Світ знає, що Він – українець…»
3. Фільм «Шляхами історії. Курбас. «Березіль»
4. Фільм «Розстріляне відродження». Микола Куліш
5. Фільм «Стан культури в 30-ті рр. ХХ ст. (укр.). ЗНО з історії України

Розділ 5. Західноукраїнські землі в міжвоєнний період.
 Урок 40.  Українські землі у складі Польщі.
1. Фільм «Польські осадники»
2. Фільм «Пацифікація Галичини»
3. Фільм «Хто такий Степан Бандера? Частина 1»»

Урок 41. Українські землі у складі Румунії та Чехо-Словаччини
1. З довідки, підготовленої для Консульського з’їзду, про об’єднання Буковини з Румунією та його економічні наслідки (1934 р.)
2. Резолюція з’їзду «Стоваришення Український робітничий дім» у Канаді проти національного поневолення українського населення Західної України та Північної Буковини (1924 p., березень)
3. Срібна Земля. Хроніка Карпатської України 1919-1939 рр.
4. З тексту Конституційного Закону про державну незалежність Карпатської України (1939 р., березня 15)

Урок 42. Культурне життя на західноукраїнських землях. Політичне й культурне життя української політичної еміграції.
1. Історична правда з Вахтангом Кіпіані. «Таємний університет»
2. Лист Наукового товариства імені Шевченка до ВУАН щодо пересилання друкованих видань Радянської України до Львова через бюро посольства СРСР у Варшаві (1923 р., грудня 10)

Розділ 6. УКРАЇНА В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
Урок 46. Початок Другої світової війни та зміна кордонів України.
1. «Українське питання» напередодні Другої світової війни

2. "Незасуджене зло": 75 років Катинській трагедії

3. Золотий вересень. Хроніка Галичини 1939 - 1941 рр.

4. Народні Збори Західної України 26-28 жовтня 1939 р.


Урок 47. Початок радянсько-німецької війни

1. Знищення в'язнів у Луцькій тюрмі. 70 років бійні НКВД

2. Документальний фільм «Оборона Києва»

Урок 48. Окупаційний режим в Україні
1. Олена Вітер: чесно жити і чесно померти

2. План «Ост»: смерть, поставлена на потік

3. Під знаком ОST: страшні спогади остарбайтерів про перебування в Німеччині

Урок 49. Розгортання опору окупантам і початок вигнання німецьких військ і їхніх союзників з Лівобережної України.
1. Фільм «Обличчя української історії. Степан Бандера»
2. Т.Бульба-Боровець. Армія без держави
3. Зроблено в Україні. Історія УПА
4. Історія УПА-ОУН

Урок 50. Україна в 1943-1944 рр.
1. Депортація кримських татар в травні 1944 року

2. Битва за Київ,  1943 рік. Чорна піхота - знищення українців


Урок 51. Ціна війни
1. Армія Андрерса: Українці на передовій польської перемоги»

2. Кузьма Дерев’янко. Українець, який поставив крапку у війні

3. Іван Кожедуб – героїчний пілот, який перетворив свою мрію на покликання

4. «Олександр ДОВЖЕНКО. ЩОДЕННИК (1941-45)»

5. Шкільництво в Галичині під час нацистської окупації 1941–1944 рр.

6. Пісні Української Повстанської Армії

https://porokhivnytsya.com.ua/2017/08/24/pisni_o-u-n_u-p-a/

7. Україна в огні. Олександр Довженко.

Немає коментарів:

Дописати коментар